Algıyı Yönetmek İletişimi Yönetmektir.


EĞİTİM İLETİŞİMİ SAĞLIKLI KILMAKTIR.

EĞİTİM DANIŞMANLIK

Ülkemizde kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan yönetim becerileri ve yönetim sistemlerini geliştirmek ve bu sayede ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimi için ihtiyaç duyulan entellektüel sermaye birikimine katkı sağlamak amacımızdır. Hedeflerimiz:

Sadece bilgi vermek yerine, nitelikli bilgi üretmek

Beklentilerin ötesine geçmeyi bir kültürel özellik olarak benimsemektir

Tam Müşteri Memnuniyeti ilkesiyle hareket etmek

Beceri ve tutumları geliştirecek eğitsel metodolojileri oluşturmak

Eğitim ve yönetim ilişkisini yönetim felsefesi ve yönetim sistemi içerinde harmanlamak

İnceleme-araştırma, eğitim ve gelişim, danışmanlık, organizasyon boyutlarında hizmet vermek

Devlet/bürokrasi, Akademik hayat, Kurumsal şirket, KOBİ ve Uluslararası çalışma/proje tecrübesine sahip insan kaynağıyla hizmet etmek,

Profesyonel Yönetim Becerileri

Modern yönetim yaklaşımları çerçevesinde lider yöneticilik, bilgi ve becerilerinin etkileşimli bir ortamda katılımcılara kazandırılması son derece önemlidir. Değişim basamaklarında başarılı adımlar atmak ve iyi sonuçlar almak için gerekli bilgi, beceri ve uygulamaların aktarılmış olması gerekir. Sadece yöneticilik vasıflarına sahip olan insanlar, var olan bir yapıyı sürdürürler. Liderler ise, peşinden sürükledikleri gruplar yaratırlar. Liderliğin ve yöneticiliğin güçlü yönleri birleştirilerek, yüksek kurumsal güce sahip sistemler oluşturulabilir.

Entelektüel Sermaye

“Bir şirketi geleceğe taşıyacak olan unsur, bünyesinde çalışan insanların yarattığı değerlerin, şirket stratejilerinin, yapısının, sistem ve süreçleri ile şirketin müşterileri ve toplumla kurduğu ilişkilerin toplamından oluşan entelektüel sermaye olacaktır. Entelektüel sermaye, şirket ağacını besleyen, onu yetiştiği toprak olan sektör ortamına sıkıca bağlayan, ama görünür olmaktan uzak olan köklerdir.”

Nitelikli Bilgi

Günümüzde, bilginin/verilerin bir takım aşamalardan ve süzgeçlerden geçirilerek nitelikli bilgiye dönüştürülmesi, bu özelliğiyle kullanılması ön plana çıkıyor. Bu ise kişilerin, devletlerin, resmi ve özel kuruluşların, verilerin birinci derecede işlenmiş hali demek olan bilgiye ve onun yeniden düzenlenmiş biçimi olan, kendisine dayanılmak suretiyle karar almayı sağlayacak nitelikli bilgiye ihtiyaç duyması ve kullanması demektir.


Eğitsel Metodolojiler

Günümüzde çok farklı öğrenme stilleri yardımıyla eğitimler verilmekte. Her öğrenme durumuna uygun da teknikler mevcut. Bu tekniklerin farklı öğrenme stillerine adapte edilmesi de ayrı bir konu. Etkin dinleme, beden dili gibi iletişim becerilerinin eğitsel metodolojiler alanında kullanılmasıyla birlikte, hedeflerimiz bizlere daha da yakın.

Eğitim-Yönetim İlişkisi

Eğitim yönetimi bilim alanı, genel yönetim biliminin ilke, kavram ve kuramlarının eğitime ve örgütlerine uygulanmasından doğmuştur. Zira eğitim alanı ve örgütlerinin kendine özgü ayırt edici özellikleri bulunmaktadır. Eğitim yönetimi ve onun daha sınırlı bir alana uygulanması olan okul yönetiminin temel amacı, ilgili oldukları eğitim örgütlerini, eğitim politikaları ve örgüt amaçları doğrultusunda verimli kılmak, yaşatmak ya da etkili bir biçimde işler tutmaktır.

Tam Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyetini sağlayabilmek ve koruyabilmek profesyonel bir hizmet anlayışı ile mümkündür. Müşterinin beklentilerini aşmaya yönelik bir hizmet anlayışının geliştirilmesini ve etkin bir müşteri iletişimi ile sürekli bir müşteri sadakati oluşturulmasını sağlayacak davranışların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

KADROMUZ

Eğitim Teknikleri

  • Beyin Fırtınası
  • Soru-Cevap
  • Drama ve Rol Yapma
  • Benzetim
  • Mikro Öğretim

  • Bireyselleştirilmiş Öğretim
  • Programlı Öğretim
  • Bilgisayar Destekli Öğretim