EĞİTİMLERİMİZ

Yönetimi Tanıma, Temizlik, Düzen ve Güvenlik İçin Hedeflerin Belirlenmesi, Standardın Tanımlanması ve Standart Uygulamaları Geliştirme süreçleriyle başlayan, Kendi Bölümünüzde Uygulama Alanlarını Keşfetme, Diğer Bölüm ve Gruplardan Uygulama Örnekleri Tanıma süreçleriyle devam edip 5-S’in İş Hayatında Uygulanması süreci sonucunda meydana gelen değişiklikler karşısında şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.
CTBA, medyanın teknik ve kreatif alanlarında eğitimler düzenleyerek hem bu alanları öğrencilere tanıtan hem de sunduğu geniş uygulama alanlarıyla mesleki tecrübe edinmelerini sağlayan bir medya eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

Sunduğu prodüksiyon, stüdyo ve teknik imkanlar, prodüksiyon danışmanlığı hizmetleri ve ürettiği TV içerikleriyle aynı zamanda seçkin bir yapım evi olan CTBA, bu üretim süreçlerine öğrencilerini dahil ederek geleceğin seçkin medyacılarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

GLOBAL MEDYA ANLAYIŞININ MEDENİYETİMİZ İLE BULUŞMASI

Geleceğin medya çalışanlarının henüz eğitimleri sırasında medya mensuplarının doğru çalışma şartları, yayıncılık meslek ilkeleri gibi konularda medeniyet anlayışımıza uygun eğitilmesini sağlayacaktır.

GÜZEL AHLAK İLE TEMİZ TOPLUM, TEMİZ MEDYA …

CTBA, insana değer veren ve ona yapılan yatırımın hassasiyetinin bilincinde olan bir kuruluştur.

İmanlı, sağlam irade sahibi temiz bir nesil için temiz medyanın gerekliliğine inanıyoruz. Temiz medyanın içeriğiyle beslenen inançlı nesiller aydınlık geleceğimizin teminatıdır.

TEORİ VE PRATİK BİR ARADA

CTBA, akademi ve sektörü aynı çatı altında birleştirmeyi başarabilmiş ve öğrencilerine gerçek projelerde görev alma ve bu projeleri mutfağında inceleme imkanı sunabilmiş ender eğitim kurumlarından birisi olacaktır.

CTBA; bir ana stüdyo, bir küçük stüdyo, reji, ana kumanda ve green box stüdyosu ile son teknoloji medya üretim araç gereçleriyle donatılmış gerçek TV stüdyolarında, yayınlanan gerçek televizyon programlarında eğitim görme imkanı sağlayacaktır.

DERSLER • Uzaktan Eğitim
• Yapımcılık
• Yönetmenlik
• Senaryo
• Görsel Efekt ve Compositing
• Bire Bir İletişim
• Televizyon Haberciliği
• Gazetecilik
• Program Sunuculuğu ve Spikerlik
• Teknik Terimler
• Kurgu Teknikleri
• Oyunculuk
• Reklamcılık
• Ses
• Kamera

Sınıflar en fazla 14 kişilik gruplardan oluşmaktadır.

Geleceğin medya çalışanlarının henüz eğitimleri sırasında medya mensuplarının doğru çalışma şartları, yayıncılık meslek ilkeleri gibi konularda hizmet anlayışımıza uygun eğitilmesini sağlayacaktır.
Kısaca süreç iyileştirme girişimleri olarak da adlandırabilecek olan 6 Sigma Eğitimleri, Gerçek, basit, önemli, verisi bol bir süreç bulunmasıyla başlar. Mevcut sürecin performansı ve potansiyeli ölçülür. Sonuca etki edebilecek ana ve kritik faktörler belirlenir, değişkenlik azaltılır ve iyileşmenin kalıcı olması sağlanır. Süreç hatalarının minimize edildiği müthiş eğitimler.
Özellikle bir kamu kurumu olan belediyelerde, ilgili belediyenin halka dokunuşunu gerçekleştirecek eğitimci timlerin kuruluşu, eğitimleri ve sahadaki uygulama süreçlerini bir eğitim paketi halinde sunuyor, yerel yönetimlerin güçlenmelerine katkıda bulunuyoruz.
Özellikle bir kamu kurumu olan belediyelerde, ilgili belediyenin halka dokunuşunu gerçekleştirecek eğitimci timlerin kuruluşu, eğitimleri ve sahadaki uygulama süreçlerini bir eğitim paketi halinde sunuyor, yerel yönetimlerin güçlenmelerine katkıda bulunuyoruz.
İnsanların toplum içerisinde kendilerine olan güvenlerini, kendilerini ifade etmelerini sağlamak, vizyoner bir bakış açısı kazandırmak, uygulanabilir projelerin oluşması, tekniğine uygun halde sunumu için gereken formasyonu sağlamak, Türkçenin her alanda doğru kullanımıyla ilgili gereken altyapıyı temin etmek, özellikle gençlere liderlik vizyonu kazandırmak veözel tekniklerle olumlu davranış değişiklikleri gerçekleştirmek… Gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz.
Japonların küçük ama sık gelişme adımlarına dayanan Kaizen anlayışını uygulayan firmalar, iş süreçlerinde inanılmaz iyileşmelere şahit oluyorlar.
İletişim-Takım Ruhu-Motivasyon, Duygusal Zeka, Protokol, Çocuk ve Ebeveyn İlişkileri, Zaman ve Toplantı Yönetimi, Liderlik ve Stratejik Yönetim, Entegre İnsan Kaynakları ve Teşviklerden Yararlanma, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Etkin Tanıtım ve Organizasyon, Sunum Teknikleri, İnovasyon, Temizlik ve Hijyen Eğitimi, Garsonluk Tekniği ve Yemek Sunumu ile Bilimsel Yöntemlerle Verimlilik Arttırma Teknikleri Eğitimleriyle, işletmeniz her zaman 10 numara.